patronuojamoji įmonė

patronuojamoji įmonė
patronuojamoji įmonė statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Įmonė, kuri atitinka bent vieną iš šių kriterijų: 1) įmonė, kurioje kita įmonė turi daugumą akcininkų ar kitų dalyvių balsų; 2) įmonė, kurioje kita įmonė, būdama pirmosios įmonės akcininkė ar dalyvė, turi teisę skirti ir atšaukti daugumą šios pirmosios įmonės administravimo, valdymo ar priežiūros organo narių; 3) įmonė, kuriai pagal jos steigimo sandorio, įstatų nuostatas ar su kita įmone sudarytas sutartis ta kita įmonė turi galimybę daryti lemiamą poveikį; 4) įmonė, kurioje kita įmonė, remdamasi sudarytomis su akcininkais ar dalyviais sutartimis, kontroliuoja daugumą pirmosios įmonės akcininkų ar dalyvių balsų; 5) įmonė, kuriai, draudimo priežiūros institucijos nuomone, kita įmonė daro lemiamą poveikį; 6) įmonė, kuri pagal 1–5 punktų kriterijus yra patronuojamosios įmonės patronuojamoji įmonė. Šiuo atveju ji laikoma patronuojančiosios įmonės, kurios patronuojamoji įmonė turi patronuojamąją įmonę, patronuojamąja įmone. atitikmenys: angl. subsidiary undertaking šaltinis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymas

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • susijusi įmonė — statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Patronuojamoji įmonė arba įmonė, kurioje Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje nurodytais būdais dalyvauja kita įmonė. atitikmenys: angl. related undertaking šaltinis Lietuvos …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • dukterinė įmonė — statusas Neteiktinas sritis draudimas atitikmenys: angl. subsidiary undertaking ryšiai: žiūrėk – patronuojamoji įmonė šaltinis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • priklausoma draudimo ar perdraudimo įmonė — statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Draudimo ar perdraudimo įmonė, kurios tikslas – teikti draudimo ar perdraudimo paslaugas išimtinai patronuojančiajai įmonei ar įmonių grupės, kuriai ta draudimo ar perdraudimo įmonė priklauso,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • subsidiary undertaking — patronuojamoji įmonė statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Įmonė, kuri atitinka bent vieną iš šių kriterijų: 1) įmonė, kurioje kita įmonė turi daugumą akcininkų ar kitų dalyvių balsų; 2) įmonė, kurioje kita įmonė, būdama pirmosios… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • dominant influence — tiesioginis lemiamas poveikis įmonei statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Lemiamas poveikis kitai įmonei, atsirandantis dėl bent vienos iš šių sąlygų: 1) įmonė turi kitos įmonės daugiau kaip pusę… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • tiesioginis lemiamas poveikis įmonei — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Lemiamas poveikis kitai įmonei, atsirandantis dėl bent vienos iš šių sąlygų: 1) įmonė turi kitos įmonės daugiau kaip pusę dalyvių balsavimo teisių; 2) įmonė,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • related undertaking — susijusi įmonė statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Patronuojamoji įmonė arba įmonė, kurioje Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje nurodytais būdais dalyvauja kita įmonė. atitikmenys: angl. related undertaking… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • subsidiary undertaking — dukterinė įmonė statusas Neteiktinas sritis draudimas atitikmenys: angl. subsidiary undertaking ryšiai: žiūrėk – patronuojamoji įmonė šaltinis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • netiesioginis lemiamas poveikis įmonei — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Lemiamas poveikis įmonei, daromas kitos įmonės per savo patronuojamąsias įmones arba patronuojamųjų įmonių patronuojamąsias įmones. ryšiai: susijęs terminas –… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • captive insurance undertaking — priklausoma draudimo ar perdraudimo įmonė statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Draudimo ar perdraudimo įmonė, kurios tikslas – teikti draudimo ar perdraudimo paslaugas išimtinai patronuojančiajai įmonei ar įmonių grupės, kuriai ta… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”